Martin Eide

«Jeg visste at Alnæs var en tusenkunstner, men ikke at han var så god i sitatkunst uten hermetegn.»