Marte Michelet

«Summen av utsegna viser at metodemedvitet er meir solid enn motdebattantane hevdar.»
«Michelet svarte meir utfyllande på våre metodespørsmål enn sitatet viser.»