markedsøkonomi

«Om mange nok tar snarvegen, kan det kanskje hende at stakkaren som står i kø, ikke kommer inn i det hele tatt!»