marked

«Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.»
«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»
«Hvilket annet økonomisk system kunne fungert bedre?»
«Vi trenger et helse-og omsorgsvesen som skaper helhetlige og smidige løsninger.»
«La markedet levere der det fungerer.»
«Ikke alle tjenesteytelser kan sammenlignes med billige bokhyller.»
«Det er på høy tid at teorien om det perfekte marked begraves.»