Marit Kolby Zinocker

I Døvings verden handler ernæringsvitenskapen om to faktorer; innhold av næringsstoffer og innhold av energi i maten.