Marianne Mjaaland

«I øyeblikket er en «traumebølge» i ferd med å erstatte både borderline, bipolar og psykose-diagnoser.»
«Marianne Mjaaland kan godt være en kritisk røst uten å spre tåke.»
«Hvor mange har tatt abort, blant kvinnene som er her?»