Maria Berg Reinertsen

«Det blir ikkje grønt skifte med raude tal.»
«Min spalte handlet ikke om matlaging, men om kaker.»
For å endre folks oppfatning om hva en mann er, trenger vi at flere menn benytter kvinnelige uttrykk.
«Dessverre ender diskusjon om barnehagepolitikk fort i om det som kan telles og måles.»
«Neste steg bør være en tilnærmet likedeling av den betalte permisjonen.»