mari pettersvold

«Å ta hensyn til barns modning gjøres ensbetydende med å innta en «vente og se»-holdning.»