lønnsnivå

«Forskere har i mange år reagert på de høye lønninger i Forskningsrådet.»
«Forskere har i mange år reagert på de høye lønninger i Forskningsrådet.»
«Det har kommet ut av kontroll.»