Annonse

logikksjekk

logikksjekk

Det er dermed uklart for oss hvorfor Wikstøl leser dette som et forsøk på å «rettferdiggjøre» et moralfilosofisk «rammeverk».
Men det har ingenting med logikk å gjøre.
Hovedproblemet med logikksjekkernes analyse er deres ikke-uttalte konsekvensetiske premisser.
Dette er en misvisende fremstilling av hva vi skriver.
Faren kan derimot være at det raskt blir siste ord, selv om denne analysen selv inneholder hull og skjevheter.