Lo

Som insider i dette systemet har Reegård lite å bidra med, og ikke med noe som er nytt eller interessant. Godt gjort.