livskvalitet

«Sterri synes å følge utilitaristen Singer og hans argumentasjonslinje.»
«Det kunne vært interessant å få dokumentert omfanget av all denne kritiske velferdsforskningen i Norge.»