Annonse

Litteraturkritikk

«Vi mener forskjellige ting med de samme beskrivende ordene.»
Skal ingen som mottar honorar for å skrive anmeldelser få engasjere seg i debatten om kritikkens kår?
«Man leser de anerkjennende ordene med følelsen av at det hefter et 'men' ved dem.»