litteraturhistorie

«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»
«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»