Annonse

litteratur

litteratur

«Det benyttes fagkonsulenter til de ulike allmennutgivelsene, tilsvarende som i norske forlag.»
«Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes.»
«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
Jeg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.
«Gyldendal og Aschehoug utgir altså stadig bøker uten litterær kvalitet, hvis vi skal tro DnF.»