lingvistikk

Heh

I denne saken tar Faarlund og Emonds ettertrykkelig feil.