Linda Hofstad Helleland

«Dette er en gyllen anledning for norske kunstnere til å ta tilbake retorikken fra Helleland.»
«Der demokrati og penger trer inn rømmer den kunstneriske kvaliteten ut.»