liberalisme

«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»
«Partiene lar de høyrøstede konservative legge lokk på debatten i frykt for de tunge etiske diskusjonene.»