liberalisering

«De fleste brukere har ikke avhengighetsproblemer, men et urovekkende potensial for å utvikle det.»
«Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.»
«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»