lesing

«Svake lesere, derimot, leser gjerne bare videre – uten å forstå.»
«Fremstillingen av Hoem som lærermotstander forblinder oss.
«Siden alle skal med i enhetsskolen vår, må vi hjelpe de svake leserne.»