Leon Wieseltier

«Etter planen skulle det første nummeret av det amerikanske tidsskriftet Idea, redigert av den svært anerkjente 65 år gamle litteraturkritikeren Leon Wieseltier, utkomme neste uke.…»