Lena Lindgren

«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»
«Vi må ikke kolonisere andre gjennom å viske ut skillet mellom oss og dem.»
«Det er på tide at folk flest tas på alvor som intelligente og ansvarsfulle individer og får vite sannheten.»
«Vi har mange og til dels skarpe diskusjoner. Avgjørelsene går i ulike retninger.»
«Svært få har utfordra ­Édouard Louis’ bilde av samfunnet han kjem frå.»
«Enkle» tiltak rettet mot kraftforbruk kan gi tilsvarende gode ringvirkninger. Vi bør starte med å legge avgift på import av soya til dyrefor.