Leger

«Man kan undre seg over myndighetenes hensikt med å tre pakkeforløp nedover psykisk helsevern.»