legalisering

«Man oppnår ikke ønsket resultat gjennom nytale og autoritære alternativer som ikke fungerer.»