lederlønninger

«Forskere har i mange år reagert på de høye lønninger i Forskningsrådet.»
«Lønnen må selvsagt være innenfor et nivå som gjør at den kan forsvares.»
«Det har kommet ut av kontroll.»