Annonse

leder

leder

«Fra Norges hovedstad er det ikke mulig å komme seg ut i Europa med tog om sommeren. Det har vi nå nesten vent oss til. Men fra Trondheim går det an. Man kan for eksempel kjøre Vy-tog…»
«Fremmaningen av Sejersteds ånd blir enda vanskeligere å forstå sett i lys av Lindgrens tidligere kritikk.»
Bevisstgjøring er bare begynnelsen på en politisk strategi.
«Jeg har stor sans for at satirikere pusher grenser. Først da vet de hvor grensen går.»