leder

«At lederen skulle fortrenge annen kvalitetsjournalistikk, er rent koketteri.»
«Det kan synes som filosofisk flisespikkeri å kreve klarhet fra redaktøren angående dette.»