lars risan

«Vi trenger nyere visjoner enn utopiene til Næss, Dammann og Vetlesen.»
«Å messe ensidig om kriser og undergang er ingen god strategi.»
«Det Risan anfører vil følge etter kapitalismens fall, er nøyaktig det den per i dag bidrar til å skape og forsterke.»
«Hvor er det det svikter når klimaforskningen ikke tas til etterretning i større grad?»