Lars Petter Sveen

«Jeg har ikke kritisert alminnelig samlingspleie.»
«Satsingen på biblioteket som møtested gir mindre plass til bøkene og formidlingen.»