Lars Peder Nordbakken

«Stalsbergs beskrivelse av samfunnsutviklingen er på viktige områder direkte feil.»
«Marsdal forsøker å bruke et feiltrinn hos Hayek som en svertesak overfor Civita.»