Lars Gule

At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
Det er ikke usannsynlig at journalistene påvirkes av sitt politiske ståsted i sine kildevalg.
«Jeg utfordrer Ørjasæter og andre til å påvise at jeg ikke fyller rimelige objektivitets- og saklighetsnormer.»