Lars Fr. H. Svendsen

«At en filosof ansatt i Civita vil gjøre ensomhet til en privatsak er ikke overraskende.»