landbrukspolitikk

«I norske myrer vokser multer og myrull, bjønnskjegg, breiull, brudespore og pors. I myrene hekker traner og dobbeltbekkasiner. Myrene lagrer klimagasser, og svampaktige som de er,…»
«Det er avgift på soya til dyrefôr.»