lakseforskning

«Vi kan ikke eksperimentere med folks helse»
«Når forskere uttrykker denne typen bekymringer, er det klokt av kunnskapsministeren å lytte.»
«Fra mitt politiske ståsted vil det være svært mangelfull forskning om metodevalgene som er gjort har påvirket resultatene.»