Annonse

laks

laks

Under tilbakeviser vi de groveste påstandene om at vi manipulerer forskningen.
«Vi kan ikke eksperimentere med folks helse»