laks

Under tilbakeviser vi de groveste påstandene om at vi manipulerer forskningen.