læring

«Tybring-Gjedde bruker det politisk ladede uttrykket «feminisert». Jeg kaller det gjerne «Høyreskolen».»
«Neste år kan jo klassestørrelsen i første klasse være stor igjen.»
«Hernes ser ut til å bestride noe som alltid har vært regnet som helt selvsagt.»
«Det spesielle med norskfaget er muligheten til å tolke ved sjøl å skape.»