lærevansker

«Kronikkforfatterne kan ikke ha forstått rapporten og mandatet til ekspertgruppen.»