Annonse

lærere

«Neste år kan jo klassestørrelsen i første klasse være stor igjen.»
«Studien vår er politikkrelevant, og kritikken til Rege og Solheim irrelevant.»
«Det er hyggelig å bli referert til i Morgenbladets leder, og det hadde vært enda hyggeligere å bli referert korrekt.»