lærer

«Studien vår er politikkrelevant, og kritikken til Rege og Solheim irrelevant.»
Hvordan skape sin egen tekst uten å kopiere, i en verden som renner over av tekst?
«Lærere er kollektive vesener.»