Annonse

Kyrre Wathne

Kyrre Wathne

«En mann som ikke finner en kone, finner på mindre konstruktive ting i stedet.»
« Det er få farer større for utvikling og fremskritt i samfunnet enn illusjonen om at nå er alt perfekt.»
«Er en forklaring alltid en unnskyldning?»