Kyrre Wathne

«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»
«En mann som ikke finner en kone, finner på mindre konstruktive ting i stedet.»
« Det er få farer større for utvikling og fremskritt i samfunnet enn illusjonen om at nå er alt perfekt.»