Annonse

Kyrre Wathne

Kyrre Wathne

« Det er få farer større for utvikling og fremskritt i samfunnet enn illusjonen om at nå er alt perfekt.»
«Er en forklaring alltid en unnskyldning?»