kvinnefotball

«Erik Loes første tilsvar i artikkelen ble gitt per sms og er publisert i Josimar. Morgenbladet ba om en ytterligere kommentar. Loe svarte via e-post at tilsvaret i Josimar var «svar…»