Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning

«Lønn er et av de tydeligste virkemidlene en arbeidsgiver har for å gi anerkjennelse.»