kvalitet

«I forbindelse med avslutningen av et forskningsprogram om kvalitetsforståelser innenfor samtidens kunst og kultur, inviterer Kulturrådet til videre diskusjon av et evig spørsmål.…»
«Motsetningsforhold mellom kvalitet og nytte er oppkonstruert.»
«Opplevd kvalitet er tett knyttet til følelsen av at noen har hatt omsorg i utformingen.»