Kunstsiloen

«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»
«Det er legitimt å kritisere lønnsnivået til undertegnede.»