kunstpolitikk

«Det private markedet er en av grunnsteinene i kunstformidlingen.»
Dette er en flåsete uttalelse som diskrediterer rådet.
«Dette er en gyllen anledning for norske kunstnere til å ta tilbake retorikken fra Helleland.»
«Der demokrati og penger trer inn rømmer den kunstneriske kvaliteten ut.»
Også i Oslo er kunstpolitikken blitt sentral, men dette har skjedd som et resultat av sprikende enkeltavgjørelser, ikke som en del av en helhetlig politikk.