kunstkritikk

Også i Oslo er kunstpolitikken blitt sentral, men dette har skjedd som et resultat av sprikende enkeltavgjørelser, ikke som en del av en helhetlig politikk.
«Det er mediemangfold som sikrer pluralisme og ytringsfrihet.»