Annonse

Annonse

kunstig intelligens

kunstig intelligens

«Menneskene er fortsatt en viktig brikke i spillet. Og dette kompliserer bildet.»
«Hareide omtaler transhumanisme som «forakt for svakhet». Anklagen gjør vondt.»
«Vil antropocen, menneskets tidsalder, paradoksalt nok også markere avviklingen av mennesket slik vi kjenner det?»