kunstfestival

«Hvis ikke alt dette gjør kunst relevant, så vet ikke vi hva som skal til.»