Annonse

kunst

kunst

Man kan ikke kjøpe inn en kunstner bare fordi han har bodd i området i femti år
– Det ble helt enkelt for byråkratisk å få til møtene
«Ei «kulturytring» treng ikkje vere kunst.»
«Det er prinsippene om armlengde og maktspredning debatten primært bør handle om.»
«Omdømmet avhenger også av grundige og demokratiske prosesser.»
«Kunstkompetanse er et sammensatt begrep som ikke ensidig bør bestå av en type kompetanse.»