kunst

«Det er legitimt å kritisere lønnsnivået til undertegnede.»