kunnskapsdepartementet

Men da er det merkelig at hun ikke forholder seg til informasjonen fra forskere og ansatte om at barnehagene ikke lever opp til dette idealet.
«Det skrekkelige ligger i at det er representativt for standarden på norske grunnskolebibliotek.»
«En anmelder som ikke hadde reagert på det, ville ikke ha gjort jobben sin.»