kulturmeldingen

«Et grunnlag for kvalitet er at vi har gode offentlige ordninger som sprer makt, og sikrer faglighet.»